โสเหล่ - อีสานร้อยแปด

อีสานร้อยแปด ดอทคอม » สถานที่

อีสานร้อยแปด ดอทคอม » ศิลปวัฒนธรรม

อีสานร้อยแปด ดอทคอม » อาหารอีสาน

อีสานร้อยแปด ดอทคอม » เกษตรอีสาน

อีสานร้อยแปด ดอทคอม » เที่ยวอีสาน

อีสานร้อยแปด ดอทคอม » คลังความรู้

อีสานร้อยแปด ดอทคอม » เรื่องทั่วไป

พจนานุกรมภาษาอีสาน

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

ฟ้อนละคอน(ละคร)ภูไทบ้านโพน

ฟ้อนละคอน(ละคร) ภูไทบ้านโพนชาวภูไทบ้านโพน มีศิลปะการฟ้อนรำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแ […]

from อีสานร้อยแปด ดอทคอม https://ift.tt/2QbvhU3
via IFTTT

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562

เซิ้งกระหยัง ภูไทบ้านหนองห้าง

เซิ้งกระหยัง ภูไทบ้านหนองห้างเซิ้งกระหยัง ที่ได้ชื่อว่าเซิ้งกระหยังเพราะผู้ฟ้อนจะถือ […]

from อีสานร้อยแปด ดอทคอม https://ift.tt/302LYFQ
via IFTTT

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562

ฟ้อนละคอน(ละคร)ภูไทบ้านหนองห้าง

ฟ้อนละคอนสัมพาทย์และลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดย นายอดิศักดิ์ สาศิริ เ […]

from อีสานร้อยแปด ดอทคอม https://ift.tt/2Nfo5UK
via IFTTT

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562

ฟ้อนแหย่ไข่มดแดง

ฟ้อนแหย่ไข่มดแดงอ. ดรรชนี อุบลเลิศ ได้ศึกษาขั้นตอนอย่างละเอียด ก่อนจะนำมาประดิษฐ์เป็นชุดการแสดง เซิ้งแหย่ไข่มดแดง ซึ่งมีความสนุกสนานเร้าใจในแบบศิลปการแสดงแบบชาวอีสาน

from อีสานร้อยแปด ดอทคอม https://ift.tt/2LxS9J3
via IFTTT

ผาแด่นแปลว่าอะไร มีที่มาอย่างไร

ผาแด่น หมายถึงอะไรเพื่อให้เข้าใจและทราบถึงความหมายที่มาที่ไปของผาแด่น ทีมงานอีสานร้อยแปดเลยได้ทำการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้ทราบว่าคำว่าวัดถ้ำผาแด่น หรือ ผาแด่น แปลว่าอะไร หรือ หมายถึงอะไร  ผาแด่น ประกอบไปด้วยคำสองคำ คือคำว่า ผา และคำว่า แด่น

from อีสานร้อยแปด ดอทคอม https://ift.tt/2O7rvIR
via IFTTT

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

เซิ้งโปง

เซิ้งโปงโปง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กระปุง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตี เป็นอาณัติสัญญาณบอกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวัดแทนการตีระฆัง หรือฆ้องและกลอง ถ้าโปงขนาดใหญ่มากเสียงก็จะทุ้มหรือต่ำตามขนาดของโปง ถ้าโปงมีขนาดเล็ก เสียงก็จะเล็กตามด้วย

from อีสานร้อยแปด ดอทคอม https://ift.tt/2UTHons
via IFTTT

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

ฟ้อนสาวกาฬสินธุ์ลำเพลิน

ฟ้อนสาวกาฬสินธุ์ลำเพลินการแสดง ฟ้อนสาวกาฬสินธุ์ลำเพลิน เป็นการฟ้อนประกอบทำนองลายลำเพลิน มีเนื้อหาเชิญเชิญให้ไปเที่ยวชมจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม

from อีสานร้อยแปด ดอทคอม https://ift.tt/31iV6mb
via IFTTT